Hos os prioriterer vi højt at sætte børnene først. Vi har et fælles værdigrundlag, som alle ansatte glædelig arbejder ud fra. Det er vores mål i det pædagogiske arbejde i så høj en grad som muligt, at stimulere og støtte barnet i dennes individuelle udvikling. Læs mere om vores værdier ved, at klikke på knappen herunder.

Sct. Georg Gården Frederikssund anno 1970

Selvejende institution

En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, som har sin egen daginstitutionsleder. Her er der en bestyrelse med reel forældreindflydelse, og bestyrelsen er arbejdsgiver for de ansatte. Der er samtidig kort afstand mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

En selvejende institution arbejder ud fra sine egen vedtægtsbestemte formål, og kan finde sine egne løsninger. Kommunen ejer institutionens bygninger, og institutionen lejer sig ind. Vi har en driftsoverenskomst med kommunen, og prisen er den samme for at have et barn i en selvejende institution som i en kommunal institution. Derudover dannes der rammer for et godt og nært forhold mellem de ansatte, bestyrelsen og forældrene.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og mødes 3-4 gange årligt og gennemgår diverse drift relaterede sager. Bestyrelsen tager et ansvar for institutionen.

 


Pædagogik

Dette forstår vi ved nærvær, og det er dette i vil opleve i vores institution. I vil opleve at vi behandler barnet med omsorg og kærlighed – at vi giver dem et kram og rør ved dem, at vi hver dag siger ’Godmorgen’ og snakker med jer, kigger jer i øjende og giver jer et smil.

Vi er menneskelige og er ikke bange for at give meget af os selv overfor jeres barn og jer som forældre. Vi giver plads til det enkelte barns personlighed og udviser en stor rummelighed overfor alle børn, samt at vi lytter til det enkelte barn og deres behov.

Vi har en tæt daglig dialog med forældrene, og ved hvad der er sket omkring barnet i løbet af dagen. Vi følger hurtigt op på små problemer, så de ikke når at blive store (hurtig handling). Alle ansatte ved hvad der sker i institutionen, da vi hele tiden er tæt på hinanden som personale.

 

 

Tre børn ligger på græsset om efteråret