Vi har i Sct. Georgs Gårdens en bestyrelsen, vis arbejde bl.a. består i at tage sig af de økonomiske opgaver samt ansætte nyt personale. Der bliver afholdt ca. 4 møder om året.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene efter de af Socialministeriet fastsatte bestemmelser. 1 medlem vælges af og blandt institutionens medarbejder, der ikke har stemmeret i bestyrelsen.

Endvidere indgår institutionens leder i bestyrelsen uden stemmeret. Der udover vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Perioden går fra forældremøde til forældremøde. Man udtræder automatisk når ens barn forlader institutionen.


Navn Info
Tanja Friedrichsen Pædagogisk leder
Sara Nørgaard Formand
Bjarke Beck Næstformand
Ann Sofie Tecza Kunin Forældrerepræsentant
Katja Schøbel Forældrerepræsentant
Jannik Noe- Nygaard Forældreudpeget
Helle Reichhardt Medarbejderrepræsentant
Astrid Allin Suppleant
Nora Winkler-Kofoed Suppleant