Kl. 9.30 skal alle børn være ankommet, hvis de ikke holder fri, for så går vi i gang med de fastlagte aktiviteter på stuen.

For at opnå målet nærvær og få dækket de seks læreplanstemaer, har vi valgt at strukturere temaerne fordelt hen over året. Grundpillen i vores hverdag og pædagogik er nærvær. Disse kan være manuel beskæftigelse f.eks. maling, yoga, madlavning, sang/musik, emnearbejde, motorik/løb, ture i nærmiljøet, Trin for Trin og dialogisk oplæsning.

Ved mange aktiviteter er børnene opdelt efter deres nærmeste udviklingszone. Planen over aktiviteterne bliver "offentliggjort" på opslagstavlen.

Vi værner om traditionerne ved de forskellige højtider, så som fastelavn, påske og jul og vi tager i teateret et par gange om året.

For at gøre barnet skoleparat, laver vi specielle aktiviteter i deres sidste halve år i børnehaven.

Vi samarbejder med psykolog, talepædagog, ergoterapeut, sundhedsplejen og tandplejen. Som forælder kan man benytte disse anonymt.

Her i Sct. Georgs Gårdens har vi en sprogansvarlig, som laver sprogtræning med de tosprogede børn, så vidt at det er muligt.

Vi offentliggør størstedelen af vores aktiviteter på Tabulex, så forældrene kan følge med i, hvad der foregår i institutionen. De vil samtidig være at finde på opslagstavlerne.

4 piger og en dreng hygger sig på legepladsen

Individ og fællesskab


Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne, og i løbet af de første år opdager de langsomt de andre børn. Vi har fokus på det enkelte individ, men også på fællesskabet.


Det er vigtigt, at børn kan være end el af et fællesskab. I daglig dagen øver man sig på at indgå i et fællesskab, og fællesskabet lærer af den enkelte. Man lærer at lytte til de andre, at vente lidt og udsætte sine egne behov.’ Vi skaber rammerne for fællesskabet og glæden ved at være med i det.


Omsorg


Vi drager omsorg for børnene ved alt hvad vi laver. Fra at mor og far kommer ind af døren om morgenen, hvor vi går dem i møde, får øjenkontakt og en lille snak om hvordan det går, og sørger for at tage afskeden med mor og far bliver god. Vi drager omsorg ved at se det enkelte barns behov, kende deres signaler, og vise interesse i deres trivsel.


Socialisering er også en del af omsorgen for barnet. Børnene bliver opdraget til at være i både det nære og det store fællesskab. Der er nogle regler og normsæt i institutionen, som vi værdsætter, for at hverdagen og fællesskabet kan fungere. Disse normsæt lærer børnene hurtigt, om hvad de må og ikke må.

Vi giver vores normer og værdier videre til børnene. Det er med til at give dem en tidlig forståelse af de regler og krav, der skal til for at vi kan være sammen i et fællesskab.

Ansat holder om et barn på legepladsen.

Aktiviteter og leg på legepladsen.

Leg


Børn lærer verden at kende ved at lege. Vi sætter rum og rammer for børnenes leg. Vi er som pædagoger med på sidelinjen som iagttagere og griber ind, hvis legen udvikler sig i en uheldig retning. Vi hjælper dem med at komme ind i legen igen og hjælper dem med at håndtere uenigheder.

Børnene udvikler sociale kompetencer igennem leg. Gennem legen lærer børnene at forhandle, og lave aftaler og regler. Børnene lærer, at det er i orden at sige ’nej’. Det er vigtigt at lære, at jeg, bestemmer hvad jeg vil, og ikke vil, og at kunne finde alternative løsninger.     

Intuitiv evaluering der udvikler børns livsmestring og læring


Projektets overordnede formål var at udvikle eksperimenterende pædagogisk evalueringspraksis som fremmer læring i en travl hverdag.

Evalueringsmodulet skulle være et middel til at hjælpe barnet med at beskrive og reflektere over egen mestringskompetencer. Over en periode på 6 måneder blev der afprøvet små aktioner som blev evalueret på møder med projektkonsulent.